#IAmAndIWill

#WorldCancerDay #IAmAndIWill

Harekete geçtiğimizde ne olur?
Kanser vakalarının üçte birinden fazlası önlenebilir. Erken tespit edilir ve uygun şekilde tedavi edilirse başka bir üçte birlik kısım iyileştirilebilir.

Önleme, erken teşhis ve tedavi konularında kaynağa uygun stratejiler uygulayarak, her yıl 3,7 milyona kadar hayat kurtarabiliriz.

İlerleme
Bugün kanser hakkında her zamankinden daha fazla şey biliyoruz.

Araştırma ve yeniliğe yatırım yaparak tıp, teşhis ve bilimsel bilgi alanlarında olağanüstü atılımlara tanık olduk.

Ne kadar çok bilirsek, risk faktörlerini azaltma, önlemeyi artırma ve kanser teşhisini, önleme, tedavi ve bakımı iyileştirme konusunda o kadar çok ilerleme kaydedebiliriz.

Etki
Son yıllarda, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer BM kuruluşları, küresel bir bağlılığa acil ihtiyaç olduğunu kabul ettiler.

Liderler konuşup eyleme geçtiklerinde, kendimize tarih yazma ve kansersiz bir dünyaya doğru ilerleme şansı veriyoruz.

Eşitlik
Bugün, kanser ölümlerinin yarısından fazlası (% 65) dünyanın en az gelişmiş bölgelerinde gerçekleşiyor. Daha yüksek gelirli bir ülkede yaşıyor olsanız bile, düşük gelirli, yerli, göçmen, mülteci ve kırsal topluluklar arasında eşitsizlikler hala var.

Kanseri önleme, teşhis, tedavi ve bakıma eşit erişim hayat kurtarabilir.

Değişiklik
Kamusal ve politik okuryazarlığı ve kanserle ilgili anlayışı artırarak, korkuyu azaltıyor, anlayışı artırıyor, mitleri ve yanlış anlamaları ortadan kaldırıyor ve davranışları ve tutumları değiştiriyoruz.

YOUNG SOULS TEAM

 

Ana Menü